Herontwikkeling Winkelcentrum Rijkerswoerd Arnhem

Home / Nieuws / Herontwikkeling Winkelcentrum Rijkerswoerd Arnhem

Herontwikkeling Winkelcentrum Rijkerswoerd Arnhem

Een winkelcentrum dat te maken heeft met leegstand en daarmee teruglopende bezoekersaantallen; een probleem dat in verschillende plaatsen voorkomt. De leegstand ontstaat door concurrentie van omliggende winkelcentra en een incompleet aanbod van winkels om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen.

Een winkelcentrum dat te maken heeft met leegstand en daarmee teruglopende bezoekersaantallen; een probleem dat in verschillende plaatsen voorkomt. De leegstand ontstaat door concurrentie van omliggende winkelcentra en een incompleet aanbod van winkels om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen. De eigenaar van winkelcentrum Rijkerswoerd In Arnhem, de landelijke beleggings- en investeringsmaatschappij De Hoge Dennen Vastgoed, onderkende deze situatie. Maar, hoe konden zij Rijkerswoerd een nieuwe impuls geven? De oplossing werd, na een marktonderzoek, onder meer gevonden in het toevoegen van een extra supermarkt aan het centrum.

De Hoge Dennen vroeg MtoBuild een onderzoek naar hoe het beste een supermarkt toegevoegd kan worden aan het centrum. Tevens moesten de benodigde aanpassingen geïnventariseerd worden. Doelen zijn een aantrekkelijk toekomstbestendig winkelcentrum te realiseren waar de dagelijkse boodschappen gehaald kunnen worden en het centrum weer concurrerend te maken met de omliggende centra.

De oplossing werd gevonden in de integratie van de supermarktunit, een infrastructurele wijziging, het toevoegen van extra paviljoens op het middenplein en het doorvoeren van een algemene kwaliteitsslag. In de haalbaarheidsrapportage zijn deze verbeteringsopties verder uitgewerkt en middels een stichtingskosten begroting financieel inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek werd door de opdrachtgever goed ontvangen en vormen nu de basis van het huidige ontwerp, dat zich nu in de bouwvoorbereidingsfase bevindt.

MtoBbuild is hierbij gevraagd het plan verder te ontwikkelen om deze integratie te kunnen realiseren. Zij treden hierbij op als projectmanager tijdens de ontwerpfase en doen ook directievoering en bouwtoezicht. Voor de aanbesteding is het project geknipt in meerdere percelen. De aanpassingen aan het openbaar gebied zijn in nauw overleg met de gemeente meervoudig onderhands aanbesteed met 3 civiele aannemers. Voor de bouwkundige en installaties technische percelen is een bouwteamselectie doorlopen. Voor beide aanbestedingsvormen heeft MtoBuild het projectmanagement verzorgt.
Naar verwachting wordt dit jaar gefaseerd gestart met de uitvoering. Hiervoor is een schuifplan ontwikkeld, zodat meerdere units beschikbaar komen en supermarkt unit gerealiseerd kan worden. Medio half 2018 is de verwachte opening van dit herontwikkeld winkelcentrum.